Forum Consiliul Judetean Sibiu
Ghiduri Agende județene - finanțări proiecte - Versiune printabilă

+- Forum Consiliul Judetean Sibiu (https://ccc.cjsibiu.ro)
+-- Forum: Consiliul Judetean Sibiu (https://ccc.cjsibiu.ro/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Consiliul Civic Consultativ (https://ccc.cjsibiu.ro/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Subiect: Ghiduri Agende județene - finanțări proiecte (/showthread.php?tid=17)Ghiduri Agende județene - finanțări proiecte - dana.lupica.cjsibiu - 02-21-2022

La Secțiunile Anunțuri de evenimenteTransparență Decizională și la Acțiunile noastre  (culturale, sportive și educaționale) au fost postate ghidurile pentru finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al Județului Sibiu pentru proiecte culturale, sportive, educaționale, de și pentru tineret.
 https://www.cjsibiu.ro/transparenta-decizionala/
Consiliul Județean Sibiu a lansat în consultare publică ghidurile pentru accesarea de finanțări pentru proiecte culturale, comunitare, sportive, educative și de tineret  Tipurile de activități eligibile includ, în funcție de agendă, atragerea copiilor și tinerilor și nu numai, pentru practicarea drumeției și a miscării în natură pentru sănătate, în activități de valorificare sustenabilă a mediului și naturii, de elaborare de studii și cercetări privind valorile culturale și naturale, de susținere a artei inspirate din natură, în activități pentru îmbunătățirea și promovarea itinerariilor naturale și culturale existente, precum și dezvoltarea de noi trasee. Sunt încurajate activitățile care se organizează pe teritoriul județului și valorifică, promovează și susțin actorii locali - artiști, producători etc. și atrag un număr mare de participanți în județ.
Consiliul Județean Sibiu invită promotorii de proiecte interesați să trimită propuneri pentru a îmbunătăți ghidurile de finanțare și cadrul aferent dezvoltării proiectelor.
Așteptăm propunerile dumneavoastră până la data de 25.02.2022 - adresele de mail precizate în anunț sau pe programe@cjsibiu.ro .
Pentru detalii - Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică și Sociala - 0269/217733, int. 128 sau 135.
 Vă mulțumim și așteptăm propunerile dumneavoastră.