Forum Consiliul Judetean Sibiu
Strategia 2030 - analize diagnostic pe domenii - Versiune printabilă

+- Forum Consiliul Judetean Sibiu (https://ccc.cjsibiu.ro)
+-- Forum: Consiliul Judetean Sibiu (https://ccc.cjsibiu.ro/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Consiliul Civic Consultativ (https://ccc.cjsibiu.ro/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Subiect: Strategia 2030 - analize diagnostic pe domenii (/showthread.php?tid=16)Strategia 2030 - analize diagnostic pe domenii - dana.lupica.cjsibiu - 08-19-2021

STRATEGIA 2021-2030

Consiliul Județean Sibiu - Strategia de dezvoltare economico-socială a Județului Sibiu: 2021-2030, document strategic care face obiectul proiectului “Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune socială. Unitate. Sibiu-Strategia 2030”, derulat de Consiliul Județean Sibiu cu fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) - etapa analiza diagnostic. 

 
Spre consultare, se află pe site-ul Consiliului Județean Sibiu, analizele diagnostic pe domeniile prioritare de dezvoltare ce vor fi cuprinse în Strategie - www.cjsibiu.ro/evenimente/sustenabilitate-inovare-bunastare-incluziune-sociala-unitate-sibiu-strategia-2030-poca35021126475/.
 
Strategia urmează a fi definitivată în următoarele luni - septembrie-octombrie 2021, va fi supusă consultării și dezbaterii publice,  iar după aprobare va sta la baza fundamentării viitoarelor proiecte ce se vor finanța cu prioritate în județul Sibiu.